Fot Art

Kamil Wójcik – autorska galeria fotografii

O chorobie COVID-19 oraz wirusie SARS-CoV-2

Na tej stronie znajdują się materiały negujące rządowo-medialną narrację związaną z pandemią. Tylko publikacje naukowe, oficjalne materiały producentów oraz opinie lekarzy i naukowców.

 1. Pierwsze potwierdzone przypadki przejścia choroby COVID-19 miały miejsce we Włoszech podczas sezonu letniego w 2019 roku, a pierwsze potwierdzone wykrycie wirusa SARS-CoV-2 miało miejsce w marcu 2019 roku w Hiszpani.
  Pokrótce wyjaśnienia jak to możliwe. We Włoszech, w ramach zupełnie innych badań, pozyskiwano próbki krwi od chorych na raka płuc. W późniejszym czasie zbadano te próbki pod kątem przeciwciał na wirusa SARS-CoV-2. Uzyskane wyniki potwierdziły wykrycie przeciwciał z próbek pobranych w pierwszym tygodniu września 2019 roku. Czyli wirus SARS-CoV-2 krążył we Włoszech już latem 2019 roku, a jak powszechnie wiadomo to kraj chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata. Z uwagi na to jak wszędzie ("eksperci", media, rządy) mówi się o tym, że wirus SARS-CoV-2 jest wysoce zakaźny, to wielkie zdumienie powinna wywołać ta publikacja naukowa u zdrowo myślącego człowieka. Gdyby ten wirus był tak groźny jak się go oficjalnie przedstawia, to już podczas jesiennego sezonu infekcyjnego w 2019 roku powinniśmy odnotować zwiększoną liczbę zgonów w całej Europie. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca - pomimo normalnego funkcjonowania wszystkiego oraz całkowitego braku maseczek, dezynfekcji, czy zachowywania dystansu.
  Na podstawie danych zawartych w tej pracy naukowej można z całą stanowczością stwierdzić, że wirus SARS-Cov-2 był powszechny w całych Włoszech przynajmniej kilka miesięcy wcześniej niż "pierwszy" przypadek w Wuhan. Oczywiście nie trudno wywnioskować, że był obecny także w innych, ościennych krajach (a najpewniej także w całej Europie, o ile nie na całym świecie) i to na długo przed ogłoszeniem pandemii przez WHO.
  Link do publikacji naukowej: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300891620974755
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1.full-text

 2. Masowe niestosowanie się do ograniczeń zawartych w instrukcjach do testów RT-PCR wykrywających wirusa SARS-CoV-2
  Z instrukcji do testu CerTest BIOTEC - 10. Ograniczenia stosowania testu - Wyniki testu powinien oceniać członek fachowego personelu medycznego w kontekście wywiadu medycznego, klinicznych objawów przedmiotowych oraz innych testów diagnostycznych.
  Z instrukcji do testu firmy Primerdesign: 8. Ograniczenia użytkowania - Wszystkie wyniki powinny być interpretowane przez pracownika służby zdrowia w kontekście historii choroby pacjenta i objawów klinicznych.
  Z broszury informacyjnej testu firmy BIOMAXIMA - Ten test jest przeznaczony do diagnozowania SARS-CoV-2 w połączeniu z klinicznymi i epidemiologicznymi czynnikami ryzyka.
  Jak wynika z powyższych informacji udzielanych bezpośrednio przez samych producentów testów RT-PCR, każdy wynik testu laboratoryjnego powinien być indywidualnie oceniany przez lekarza w oparciu o stan zdrowia testowanej osoby. Sam wynik laboratoryjny jeszcze o niczym nie świadczy. Co z tego wynika? Bezpodstawne zamykanie zdrowych ludzi w domach z automatu. Trzeba też odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie - Co jest głównym filarem tej pandemii? Oczywiście liczba pozytywnych, nieskonsultowanych przez żadnych lekarzy, wyników takich testów.
  Linki do instrukcji testów firmy CerTest BIOTEC: https://www.certest.es/wp-content/uploads/2020/05/VS-NCO124enpo0520-rev.02.pdf, https://www.certest.es/wp-content/uploads/2020/10/VS-NCO324enpo1020-rev-00.pdf
  Link do instrukcji testu firmy Primerdesign: https://blirt.pl/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Blirt_Protokół_PL_Coronavirus_COVID_19_CE_IVD-1.pdf
  Link do broszury informacyjnej testu firmy BIOMAXIMA: https://www.biomaxima.com/userfiles/files/SARS-CoV-2 Real-Time PCR LAB-KIT Leaflet PL 02 2021.pdf
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-25 09:26:00