Karczówka

 

Karczówka w Kielcach – malownicze wzgórze o wysokości 340 m n.p.m. należące do Pasma Kadzielniańskiego, od południa i zachodu porośnięte lasem. Na szczycie znajduje się kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza wraz z klasztorem należącym niegdyś do oo. Bernardynów. W przeszłości Karczówka i okoliczne tereny były eksploatowane górniczo celem wydobycia galeny ołowiu i srebra. Powiązana jest z tym legenda o Hilarym Mali, górniku z Niewachlowa, który odnalazł dwie ogromne galeny ołowiu. Z jednej z nich powstała figura św. Barbary znajdująca się w kościele na Karczówce. Istnieje również mało znana miejska legenda mówiąca, że pomiędzy klasztorem na Karczówce, a zamkiem w Chęcinach istnieje ukryte, podziemne przejście – brak jest jednak jakichkolwiek wiarygodnych źródeł na ten temat.
Na Karczówce znajduje się też rezerwat krajobrazowy noszący tą samą nazwę co wzgórze. Został on utworzony w 1953 (pierwotnie w 1933) celem ochrony fragmentu lasu sosnowego tworzącego cenne krajobrazowe otoczenie zespołu klasztornego wraz pomnikiem powstańców styczniowych.